Telefon: 0216 388 8449

Isı Yalıtımı

Dogadaki tüm olaylar enerjinin niteliginin azalacagı yönde gelismektedir. Masaya bırakılan bir fincan kahvenin zamanla soguması ya da soguk bir mesrubatın zamanla ısınması buna bir örnektir. Termodinamigin 2. Yasası olarak bilinen bu olgu; 1850’li yıllarda William Rankin,Rudolf Clausius ve Lord Kelvin tarafından yapılan arastırmalar ile ortaya konulmustur. İnsanların konforlu bir yasam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bagıl nem degerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kıs aylarında dıs ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C’nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve Termodinamigin 2. Yasası geregi ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan düsük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kısın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Bina içerisinde istenen konfor ortamının saglanabilmesi için kış mevsiminde kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle karsılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir sogutma sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir. Gerek ısıtma gerek sogutma islemleri için enerji harcanır. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve sogutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve sogutma prosesleri; çogunlukla sıcak veya soguk akıskanların ilgili tesisatlar aracılıgıyla tasınmasını gerektirir. Termodinamigin 2. Yasası geregi sıcak olan akıskandan ortama dogru veya ortamdan soguk akıskana dogru enerjinin niteligini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve sogutma sistemlerinin istenen performansla isletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akıskanın olması gerekenden daha sıcak veya soguk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur. Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya saglıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım asamasında yakıt ve sogutma giderlerinde büyük kazanım saglamak mümkündür. Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açıga çıkan gazlar, hava kirliligine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor kosullarının olusturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliginin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun sekilde gerçeklestirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.

ISI YALITIM SİSTEMLERİNİN FAYDALARI


 


 • Yazın sıcaktan kışın soğuktan korunmak,
 • Bina içinde ve duvar yüzeyindeki soğuk noktaları önlemek, homojen bir sıcaklık elde etmek,
 • Binaların dış cephelerini ve yapı elemanlarını (beton, demir vb.) büyük ısısal gerilimlerin ve rutubetin tahribatından korunmak
 • Yoğunlaşmayı ve pamuklaşmayı önlemek.
 • Gerek ısıtmada gerekse soğutmada (klimada) yakıt ve enerji masraflarından, işletme giderlerinden tasarruf sağlamak
 • Daha az yakıt tüketimi ile Türkiye ekonomisine olumlu katkı yapar.
 • Kalınlığa bağlı olarak eş değer yalıtım değerleri
ISI YALITIM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI


 


 • Eski ve yeni binaların hepsinde kullanılır
 • Bina yüzeylerindeki gevşek zeminlerin sökülmesi ve bu yerlerin sıva tamirinin yapılması
 • Yapıştırma harcı (4-5 kğ/m2) yapıştırılarak ısı yalıtım levhasının ortasına ve kenarlara çerçeve halinde uygulanılır.
 • Levha aşağıdan yukarı doğru şaşırtmalı olarak yerleştirilir.
 • Yapıştırma harcı kuruduktan sonra öbekler üzerinden levha ve duvar delinir.
 • Deliklerden dübeller çakılır. (6 adet/m2)
 • Pencere, kapı ve bina köşelerine köşebent yerleştirilir ve üzeri sıvanır.
 • Çakılan dübel ile levha seviyesini eşitlemek için dübel üzeri sıva ile kapatılır.
 • Levha üzerine tek kat mala ile sıva çekilir ve sıva kurumadan sıva fileleri birbiri üzerine 10 cm bindirilerek mala yardımı ile yerleştirilir. (1.10 m2/m2)
 • Pencere ve kapı köşelerine 45 derece açı ile file takviyesi yapılır. File minimum 4mm X 4mm göz aralığında ve 160gr/m2 olmalıdır.
 • Sıva kuruduktan sonra ikinci kat sıva mala yardımı ile çekilir. (4-5kg/m2) sistemin tamamlanması için solvent içermeyen kaplama veya boya mala, rulo ile yüzeye uygulanır. İstenilen renkte boyanır.

Isı yalıtımı binalarda ve tesisatlarda kullanılmaktadır, ısı yalıtım uygulamaları ile binanın ömrünü uzatmak, insanlara sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Isı yalıtımı (izolasyon) her hangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. Mantolama uygulaması ısı yalıtımının bir çeşitidir.