Telefon: 0216 388 8449

Su Yalıtımı

Su, yapıya farklı yollardan ulaşır. Bunlar; yağmur-kar yağışları, zemin suyu, atık sular, deniz suları ve su buharı ile. Yağışlar binanın düşey alanlarından aşağıya doğru yerçekiminin etkisiyle inerler. Bu sırada yüzeylerdeki gözenekler su ile dolar. Yağan yağmur ve karlar , zeminin geçirgenliğine bağlı olarak alt tabakalara doğru hareket eder. Biriken su, bina toprak altı elemanlarının (pabuç, kirişler, radye ve perdeler) çevresinde birikir ve yapı elemanları ile etkileşime girer. Havadaki su buharı da yapılarımız için birer tehdittirler. Atmosfer su buharı bakımından doygun olduğu taktirde su buharı karşılaşacağı daha soğuk yüzeylerde damlacıklar şeklinde yapıda yoğunlaşır.

Su ve Korozyonun Olumsuz Etkileri

Beton içine su sızarsa, beton hazırlanmasında kullanılan katkı maddeleri ve zemin suyu içinde çözülmüş halde bulunan sülfat ve tuzlar betonarme sistemi yıpratmaya başlar (korozyon). Bunun sonucunda da beton içindeki donatılar paslanır ve korozyona uğrar.Temeli etkileyen bu su zaman içinde betonu kimyasal olarak etki ederek dayanımın azalmasına neden olur.

Belirttiğimiz bu durumlar sonucunda yapıda şu sonuçları görürüz.

 • Betonarme temel içindeki demir donatısının korozyonu sonucu donatının kesit alanı küçülür ve yapının dayanımı azalır.
 • Donatının korozyonu sonucunda pas artar. Yeterli pas payının bırakılmadığı kesitlerde betonun patlamasına neden olur. Betonun patlamasıyla paslanma artacağından yapının dayanımı zaman içinde azalır.
 • Su içinde bulunan kimyasal maddeler betonun yapısında bozulmalara neden olur. Betonun kalitesinin düşmesi sonucunda donatı ile betonun birbirinden ayrılmasına neden olur.

Suyun yapı elemanlarına etki etmesini önlemek için; yapı elemanlarının yüzeylerinin geçirimsiz bir tabaka ile kaplanması gerekmektedir. Toprak üstü yapı elemanlarından cepheler, yağışların ve yoğunlaşan suyun; toprak altındaki yapı elemanları da zemin sularının etkisi altındadır. Zemin sularının etkisi altında bulunan yapı elemanlarını korumak için alınması gereken ilk önlem zemin sularını yapıdan uzaklaştırmaktır. Bunun için de bina çevresinde ya da toprak altında drenaj sistemi oluşturulmalıdır. Daha sonra betonarme elemanların yüzeylerine geçirimsiz tabaka oluşturacak yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılmalıdır. Toprak üstü cephelerin su yalıtımı için de çeşitli sistemler uygulayarak yapıyı koruma altına alabiliriz.

Seçilen izolasyon malzemelerinde şu özellikler olmalıdır:

İzolasyon, yapının ve içinde yaşayan canlıların sağlığı ve huzuru için su,ısı,ses gibi fiziksel olayların zararlı etkilerine karşı yapılan koruma uygulamalarıdır.

 • Optimum elastikiyet
 • Optimum aderans
 • Nefes alabilme ve difüzyon kabiliyeti
 • Donmaya karşı dayanıklılık
 • Düşük oranda su emme
 • Zamanla su, hava ve ısı ile reaksiyon oluşturmama
 • Zamanla sertleşmeme
 • Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Binalarda su yalıtımı suyun ya da nemin binanın bir kısmına veya kapladığı alana zarar vermesini engellemek için yapılır. Bina temeline, çatılara, duvarlara ve bina çevresine uygulanabilir. Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su sebebi ile bina korozyona uğrar bu da yapının direncini azaltır, olası bir depremde yıkılma riski artar. Konutlarımızı tehdit eden sulardan korunmak için yapılan bu işlemlere su yalıtımı denir.